Jump to Navigation

LyondellBasell heeft de tussenruimte van de butaan tank visueel laten inspecteren door een drone, waarbij de procedure non-entry is en het productieproces gewoon doorgang heeft gehad.
LyondellBasell heeft haar eerste non-entry drone inspectie als zeer succesvol ervaren.
Na deze non-entry inspectie werd de volgende inspectiedatum van de tank opgeschoven over 5 jaar.Main menu 2

Extra_informatie | by Dr. Radut